Veľkonočný príhovor primátora mesta MUDr. Borisa Hanuščaka

 

Vážení spoluobčania, milí Bardejovčania,

 

o niekoľko dní budeme všetci oslavovať sviatky jari, sviatky Veľkej noci. Tie tohtoročné budú určite iné, než po uplynulé roky: budú poznamenané pandémiou COVID-19, ktorá vstúpila do našich životov nečakane, pre mnohých prekvapivo a pre všetkých – dovolím si tvrdiť – obzvlášť nepríjemne. Celá slovenská spoločnosť dnes čelí výzve, akú sme tu nemali v novodobých dejinách hádam ešte nikdy. Vyžaduje to chladnú hlavu, rozhodné riešenia a najmä zodpovednosť – tú štátnu, i tú obyčajnú, každodennú, ľudskú…

Zároveň je tu však aj nádej, že tak, ako jar prebúdza k životu prírodu, tak aj táto nedobrá situácia prebudí k životu najušľachtilejšie ľudské city – empatiu, spoluúčasť, pochopenie a zodpovednosť každého jedného.

Po minulé roky sme si zvykli na prahu jari – možno pod vplyvom jasnejšieho a teplejšieho slniečka – optimistickejšie sa dívať na svet okolo nás. Chcem vás v tomto predveľkonočnom čase poprosiť a nabádať, aby sme si optimizmus zachovali aj v týchto neľahkých a vypätých časoch. Zároveň vás chcem ubezpečiť, že samospráva Bardejova koná a prijíma všetky adekvátne rozhodnutia tak, ako má: majúc v prvom rade na zreteli ochranu tých najzraniteľnejších, ale aj tých, ktorí sa vinou mnohých okolností nevedia, alebo nemôžu o seba postarať sami.

V tejto súvislosti vyslovujem svoje osobitné  úprimné  poďakovanie ľuďom „v prvej línii“: lekárom, zdravotným sestrám, zdravotníckemu personálu,  ktorí čelia najvážnejšiemu ohrozeniu.  Ale zároveň vám všetkým, ktorí pracujete v oblasti  sociálneho zabezpečenia, ľuďom zabezpečujúcim služby, učiteľom, ktorí musia vzdelávať na diaľku,  ale aj rodičom, ktorí či už ostali doma so svojimi deťmi, ale aj vám, ktorí musíte pomáhať so vzdelávaním vašich ratolestí.

Chcem sa poďakovať príslušníkom Policajného zboru SR, mestským policajtom, profesionálnym i dobrovoľným hasičom, Slovenskému Červenému krížu i mnohým anonymným, šijúcim ochranné rúška, roznášajúcim stravu či zabezpečujúcim každodenný chod spoločnosti – vy všetci si zaslúžite našu úctu a slová poďakovania ! Viem, že je toho na vás i na nás všetkých veľa, ale musíme to spolu vydržať. Len disciplínou, rešpektovaním stanovených pravidiel, vzájomnou súdržnosťou, spolupatričnosťou, solidárnosťou a ohľaduplnosťou to všetko zvládneme. A práve k týmto hodnotám nás nabádajú aj blížiace sa Veľkonočné sviatky.

Vážení spoluobčania, milí Bardejovčania,

želám vám, aby ste nadchádzajúce  sviatky jari  prežili v zdraví, aby ich nepoznačila zradná choroba, aby ste si užili plným dúškom  pocit šťastia z prítomnosti svojich najbližších.

Z úprimného srdca vám želám zdravie, šťastie, rodinnú pohodu a vieru, že každá nepríjemnosť raz pominie a my sa opäť budeme môcť voľne a priateľsky stretávať a tešiť sa z každodenných radostí.

Želám vám krásne sviatky Veľkej noci !

Boris Hanuščak – primátor Bardejova
Zdieľajte alebo pošlite v správe