OBRAZOM: AB PARK má takmer dokončenú hrubú stavbu

Zostáva dokončiť prvé nadzemné podlažie poschodového objektu v severnej časti parcely. Horné podlažie bude prečnievať nad prízemným ponad pešiu komunikáciu. Podľa projektanta bude súčasťou objektu aj vegetačná extenzívna, tzv. zelená strecha.


Vo vrchnej časti celého stavebného objektu, ktoré je zároveň aj strechou podzemného parkoviska sú hotové betónove plochy pre budúce verejné priestranstvá. Sučasťou nich bude aj akési mini námestie.

Vyústenie výťahovej šachty z pozemného parkoviska, poskytne pohodlný prístup, len krôčik od vchodu do obchodného strediska.

Prístup na verejné plochy nad parkoviskom budú zo severnej a východnej strany zabezpečené schodiskom a rampou. Rovnako tomu bolo aj v pôvodnom riešení verejného priestoru. Staré schodiská a rampy však svojim vzhľadom pripomínali skôr provizórne riešenia.

Pôvodný prechod zo západnej strany obchodného strediska AB zostal zachovaný. Pôvodný úzky koridor lemovaný betonovým múrom, získa po dostavbe o trochu prívetivejšiu formu. Vjazd a výjazd z garáže bude umožnený z Gorlickej ulice.

Pri pohľade z Gorlickej ulice sa objekt javí ako priveľmi „nelepený“ na priľahlú komunikáciu. Dojem ešte umocní horné podlažie, ktoré v súčasnosti chýba. Okraj chodníka je opatrený stĺpikmi. Vyššie nákladné vozidlo by bez vymedzenia časti pre chodcov mohlo mať problém. Podobná situácia je v súčasnosti pred vestibulom autobusovej a vlakovej stanice. Tam však absentuje podobná zábrana.

Povrchové parkovanie pod obchodným strediskom zostalo aj po prestavbe celého územia zachované, bónusom je nový chodník lemujúci cestnú komunikáciu, ktorý predtým chýbal. Zo západnej strany by sa do zrekonštruovanej zóny nemali mať problém dostať aj imobilní občania. Prístup je umožnený po chodníku s miernym náklonom až k pobočke pošty. Myslelo sa aj na zníženú hranu obrubníka, čo vozíčkari isto ocenia.

Vizualizácia AB Parku a pohľad na rozostavanú lokalitu:

FOTOGALÉRIA:


SÚVISIACE ČLÁNKY:
Spracoval:
M.M.
OBRAZOM: AB PARK má takmer dokončenú hrubú stavbu
Hodnotené: 4 x
Zdieľajte alebo pošlite v správe

Podobné príspevky

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments