Srnčie mláďa (Srna lesná)


Máj je obdobie, kedy prichádza na svet mnoho mláďat. Počas prechádzky v prírode môžme niekedy natrafiť na mláďa srny lesnej. V takomto prípade sa nám môže zdať, že je stratené a samé, ale nie je to tak. Najlepšie je čo najskôr odísť, poprípade spraviť rýchlo zopár fotiek 🙂 a pobrať sa preč. A v žiadnom prípade sa ho nijak nedotýkať. Mohlo by sa stať, že srna by ucítila náš pach a mohla by mláďa opustiť. Mále sŕnča po čase začne volať svoju matku typickym srnčím pískaním.

Srnča, foto: Ján Ontek, 2017
Srnčie mláďa
Hodnotené: 7 x
Zdieľajte alebo pošlite v správe