V našich lesoch už prebieha jelenia ruja


Jelenia ruja je obdobie párenia jeleňa lesného. Trvá celý september a končí začiatkom októbra.

Jeleň lesný, foto: Ján Ontek, 2017
Jeleň lesný s ozdobou na hlave, foto: Ján Ontek, 2017

Pozrite si celú kolekciu záberov od Jána Onteka.

V našich lesoch už prebieha jelenia ruja
Hodnotené: 5 x
Zdieľajte alebo pošlite v správe