Na ošetrenie sa do bardejovskej nemocnice dostanete po negatívnom otestovaní! Vedenie zverejnilo výnimky.

Nemocnica sv. Jakuba prevádzkuje dve mobilné odberové miesta na PCR a antigénové (AG) testovanie. Pacienti prichádzajúci do nemocnice za účelom poskytnutia zdravotníckej starostlivosti musia byť otestovaní AG testom. Platia však výnimky. Ďalšie odberové miesto, zriadené pre širokú verejnosť, je v areáli Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bardejove. K 1. decembru je v nemocnici hospitalizovaných 22 pacientov s ochorením COVID-19, z toho traja pacienti sú na umelej pľúcnej ventilácii. Od začiatku druhej vlny zomrelo v bardejovskej nemocnici 57 pacientov s potvrdením na ochorenie COVID-19. 


Námestníčka bardejovskej nemocnice pre zdravotnú starostlivosť – Helena Leščišinová prízvukuje: ,,Súčasné antigénové testovanie na Covid -19 sa realizuje na ochranu zdravotníckych pracovníkov, ako aj samotných pacientov. Chcela by som poprosiť občanov a našich pacientov, aby pochopili, že testovanie sme si nevymysleli my. Je to príkaz, ktorý musíme rešpektovať a uskutočňovať. “  Ministerstvo zdravotníctva SR neurčilo pri príkaze zo 6. novembra výnimky, vedenie nemocnice však pristúpilo k určitým výnimkám (viď nižšie).

Naša osobná skúsenosť, z piatka 27. 11., v prešovskej Fakultnej nemocnici J. A. Reimana: Pri vstupe do areálu nemocnice prechádzame stanom, kde si dezinfikujeme ruky. Pracovníčka v ochrannom obleku nám dáva krátky dotazník na vyplnenie a merá telesnú teplotu. Stan je vyhrievaný. Následne na ruku dostávame strieborný papierový náramok s dátum a odchádzame do samotnej budovy nemocnice darovať krv. Žiaden test nebol od nás vyžiadaný. 

H. Leščišinová: ,,Darca krvi v bardejovskej nemocnici automaticky musí mať antigénový, ale ešte lepšie PCR test – negatívny. Záujemca o darovanie krvi nemôže mať uskutočnený odber, pokiaľ nemá negatívny test, nie starší ako 72 hodín. Transfúzne pracoviská majú svoje zásady a pravidlá, ktorými sa riadia. Je to na ochranu pacientov. Odobratá krv je v súčasnom období uskladnená minimálne na 14 dní a až následne je podaná pacientovi. Na začiatku druhej vlny sme mali v karanténe 104 zamestnancov z dôvodu pozitivity, všetky tieto opatrenia smerujú k ochrane pracovníkov i samotných pacientov.“

Denne sa v nemocnici otestuje 400 osôb. V nemocnici sa postupne spúšťajú a otvárajú odborné ambulancie. Taktiež dochádza k obnove plánovaných operačných výkonov. K 1. decembru chýbajú nemocnici dvaja lekári a sedem sestier, spoliehať sa však môže na pomoc 11 príslušníkov Ozbrojených síl SR.

Výnimky z testovania antigénovým testom v MOM II. v rámci nemocnice

Deti do 10 rokov veku
V prípade indikácie vyšetrenia, test vykoná dané pracovisko (ambulancia, oddelenie, SVaLZ) + vydá certifikát (potvrdenie o vyšetrení), platný 7 dní.

Ambulantná pohotovostná služba (APS)
Nie je povinnosťou vykonávať Ag testy u každého pacienta, ktorý príde na APS. O potrebe vyšetrenia rozhodne službukonajúci lekár. Pri pozitívnom výsledku sa postupuje podľa doteraz platných predpisov (OOPP, dezinfekcia, červená zóna).

Tehotná žena
Ak ide za účelom poskytnutia zdravotnej starostlivosti, tak test potrebuje. Služba v MOM II zabezpečí, aby tehotné ženy boli pri odberoch uprednostnené.

Poliklinické oddelenie klinickej onkológie (POKO)
U onkologických pacientov Ag testy robí POKO.

Dialýza
Ag testy robia pacientom na pracovisku dialýzy

Zubná ambulancia – vyšetrenia v MOM II
Ako pre pacientov NsP , ak pacient nesúhlasí s vyšetrení, pokračuje na zubnú ambulanciu a zubný lekár rozhodne o ďalšom postupe

Očná ambulancia – vyšetrenia v MOM II
Ako pre pacientov NsP , ak pacient nesúhlasí s vyšetrení, pokračuje na očnú ambulanciu a očný lekár rozhodne o ďalšom postupe

Nevyžaduje sa AG test, ak osoba príde do areálu nemocnice iba za účelom návštevy:

  • kvetinárstva, lekárne, bufetu, optiky, kaderníctva, zdravotníckych potrieb – Protetika, vyzdvihnutia výsledkov, objednanie na vyšetrenie.
  • ak v posledných 3 mesiacoch mal pacient pozitivitu PCR, nie je potrebný AG test, ale pacient musí preukázať výsledok PCR (v SMS, alebo potvrdenie od lekára)
Info tabuľa s výnimkami.

Ak ide pacient k súkromnému lekárovi, ktorý má v nemocnici prenajaté priestory a nesúhlasí s vyšetrením Ag testom, môže pokračovať na danú ambulanciu – o nutnosti vyšetrenia rozhodne daný lekár.

Všetci pacienti dostanú certifikát (potvrdenie) o vykonaní testu s vyznačeným výsledkom, ktorý platí sedem dní. Pacienti sa ním preukážu pri vstupe do zdravotníckeho zariadenia.

Mobilné odberové miesto v areáli bardejovskej nemocnice.
Vyhrievané odberové miesto zabezpečuje testom potrebnú teplotu.
Záujemcovia o darovanie krvi sa v bardejovskej nemocnici musia preukázať negatívnym AG testom.

Otestovať sa môžete aj v areáli RÚVZ 

Od 23. novembra 2020 uviedol, Regionálny Úrad Verejného Zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Bardejove,  pre verejnosť odberové miesto na bezplatné vyšetrenie COVID-19 Antigénovými testami.

Čas testovania prebieha v nasledujúcom režime:

Pondelok: 09.00 hod. – 12.00 hod.
Streda: 09.00 hod. – 12.00 hod.
Piatok: 09.00 hod. – 12.00 hod.

Vstup na odberové miesto hlavnej cesty (Ulica Sv. Jakuba).

Na odberové miesto je potrebné sa dostaviť s platným občianskym preukazom, ktorý je potrebný na registráciu pred odberom.

K odberovému miestu Vás navedú červené smerové šípky.

FOTOGALÉRIA:


Spracoval: D. P./Foto: D. P.
Na ošetrenie sa do bardejovskej nemocnice dostanete po negatívnom otestovaní! Vedenie zverejnilo výnimky.
Hodnotené: 4 x
Zdieľajte alebo pošlite v správe

Podobné príspevky

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments