Investícia pred Bardejovskými Kúpeľmi. Pribudli nové zastávky a osvetlenie.

V uplynulých týždňoch pred vjazdom do Bardejovských Kúpeľov prebiehali stavebné práce v rámci projektu „Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/545 a III/3504“. Stavbu obstarala Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. Realizácia pozostáva z vybudovania dvoch  autobusových ník po pravej a ľavej strane cesty č. III/3504, nasvetleného priechodu pre chodcov a úpravu vodného režimu v dotknutej lokalite.


V čase našej návštevy bola investícia takmer pred dokončením. V danej lokalite sa nachádza zariadenie pre seniorov. Novú zastávku budú mať obyvatelia domova dôchodcov rovno pod oknami. Čo je nesporná výhoda umiestnenia. Dôvodom pre vylepšenie dopravnej infraštruktúry v tejto zóne je bezpochyby aj čoraz masívnejšia výstavba rodinných domov a bytoviek, s ktorými prichádzajú ruka v ruke aj noví obyvatelia. Kvalitnejšie dopravné spojenie je preto nevyhnutnosťou.

Hovorkyňa PSK, Daša Jeleňová k predmetnej výstavbe pre ONline Bardejov uviedla: „Projektová dokumentácia na dielo bola vypracovaná na základe dopravno-inžinierskeho posúdenia vhodnosti daného umiestnenia a na základe dopytu od mesta Bardejov. Projektová dokumentácia bola odsúhlasená dotknutými orgánmi, a to Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Bardejove, cestným správnym orgánom, ktorým je Okresný úrad Bardejov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií a mestom Bardejov.“

Súčasťou projektovej dokumentácie je podľa hovorkyne PSK aj pravostranný chodník v celkovej dĺžke 0,341 km a dva nasvetlené priechody pre chodcov.

Pohľad na nové staničenia po pravej a ľavej strane cesty

Prekvapí konštrukčné riešenie jednej zo zástavkových ník smerom do mesta. Budúca pochôdzna plocha nástupišťa je osadená na kovovej konštrukcii, ktorá je inštalovaná nad terénom. Dôvodom sú zrejme inžinierske siete skryté pod zemou, ktoré nedovoľovali výstavbu diela ponad potrubia. Prekládky sietí by celý projekt do značnej miery predražili a skomplikovali, tak sa projektant vysporiadal s novou zastávkou zložitejším konštrukčným riešením. Po dokončení pribudne prekrytie nosnej konštrukcie a nainštaluje sa zábradlie.

Nové nástupište bude osadené nad terénom na kovovej konštrukciiSúčasťou nových zastávok je aj nové LED osvetlenie. V mieste pribudne nasvietený priechod pre chodcov, ktorý s novými chodníkmi veľkým dielom prispeje k bezpečnosti v tejto vstupnej časti kúpeľov. Chodníky pre peších sú pokryté zámkovou dlažbou.  Súčasťou diela je aj vybudovaný vjazd pred domovom dôchodcov.

Podľa projektovej dokumentácie by mal vzniknúť aj pravostranný chodník smere do kúpeľov v celkovej dĺžke vyše 300 metrov.

Nové LED osvetlenie prispeje k bezpečnosti

Zastávková nika má povrch z betónu s finálnou protišmykovou tzv. metličkovou úpravou. Súčasťou zastávok sú aj kesselské obrubníky, ktoré zabezpečia pohodlnejší výstup a nástup.

Pri každej kvalitnej rekonštrukcii zastávkovej niky nesmie tento typ obrubníka chýbať

Stavbu realizuje Dopravné staviteľstvo Bardejov, s.r.o. Prostredníctvom verejného obstarávania bolo Správou a údržbou ciest PSK oslovených 5 hospodárskych subjektov. Dopravné staviteľstvo Bardejov, s.r.o. predložilo platnú ponuku s najnižšou cenou. Celková cena diela predstavuje sumu: 114.717,85 s DPH. Ukončenie realizácie je naplánované po novom roku.


FOTOGALÉRIA:

Spracoval: M.M. / D.P
Investícia pred Bardejovskými Kúpeľmi. Pribudli nové zastávky a osvetlenie.
Hodnotené: 4 x
Zdieľajte alebo pošlite v správe

Podobné príspevky

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments