Mor ošípaných zasiahol aj bardejovský okres! Regionálna veterinárna a potravinová správa vydala pokyny.

Africký mor ošípaných zasiahol aj okres Bardejov. Potvrdený výskyt AMO bol zaznamenaný u diviačej zveri v katastri obce Raslavice. Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov (RVPS) upozorňuje všetkých občanov – chovateľov ošípaných vo vzťahu k Africkému moru ošípaných na nepriaznivú nákazovú situáciu.


RVPS vyzýva na dodržiavanie zásad biologickej ochrany chovov pred zavlečením vírusu do chovov domácich ošípaných. A to najmä prezliekanie ošetrovateľov a návštevníkov farmy, dezinfekčné rohože pri vstupe do ustajňovacích priestorov, zamedzenie vniknutiu diviakov do areálu farmy prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom (dôkladné oplotenie farmy), držať ošípané v uzatvorených priestoroch, nevykonávať žiadnu poľovnícku činnosť minimálne 48 hodín pred kontaktom ošípanými osobami v priamom vzťahu s daným chovom alebo vstupujúcim do chovu, nepoužívať vedľajšie živočíšne produkty z diviačej zveri na kŕmne účely pre ošípané ani iné krmivá, s ktorým mohla prísť do kontaktu diviačia zver (okopaniny, kukurica, zelené krmivo…)

foto ilustračné, zdroj: freepik.com

RVPS zároveň odporúča chovateľom ošípaných s vyššou jatočnou hmotnosťou vykonať domácu zabíjačku. Ďalej odporúča všetkým občanom nepúšťať pri pohybe v lese psov na voľno, ak to je možné, po návrate z lesa nevstupovať na dvory chovateľov ošípaných. Prenos moru je totiž možný aj prostredníctvom obuvi, oblečenia, kolesami motorových a nemotorových vozidiel a pod. Ak to je možné obmedziť čo najviac samotný pohyb v lese. Uvedené opatrenia majú slúžiť ako preventívne opatrenie na zabránenie ďalšieho šírenia ochorenia v okrese a zavlečenie ochorenia do domácich chovov.

foto ilustračné, zdroj: freepik.comV prípade akejkoľvek zmeny správania a narušenia zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi. Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa navyše chovateľovi vyplýva aj zo Zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a nasledujúcich právnych predpisov.

Chovateľ je povinný okrem toho podľa § 23 ods. 1 citovaného zákona oznámiť na telefónne číslo 054/488 1910 domácu zabíjačku minimálne jeden pracovný deň vopred. Produkty z nej použiť len pre vlastnú spotrebu a nedistribuovať ich mimo svoju obec!


INFOGRAFIKA: Biologické zásady manipulovania s ošípanými na farme

Bioopatrenia na farme (klikni pre zväčšenie)

Zdroj: MsÚ Bardejov – RVPS Bardejov, Edit: redakcia 
Mor ošípaných zasiahol aj bardejovský okres! Regionálna veterinárna a potravinová správa vydala pokyny.
Hodnotené: 2 x
Zdieľajte alebo pošlite v správe

Podobné príspevky

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments